ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
Partner Link
 
DBD Registered

 
ไปรษณีย์ไทย
 

เครื่องหมาย DBD Registered คือ


         เครื่องหมาย DBD Registered คืออะไร

เครื่องหมาย DBD Registered คือเครื่องหมายที่ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีความประสงค์ขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งร้านค้าที่จะยื่นขอจดทะเบียนดังกล่าวนั้น จะต้องยื่นเอกสารต่างๆตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดไว้ อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัท, เอกสารการจดทะเบียนโดเมนเนม, แผนที่ตั้งบริษัท, ทะเบียนบ้าน, บัตร
ประชาชน เป็นต้น เพื่อยืนยันว่าผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว มีตัวตนอยู่จริง และเป็นช่องทางหนึ่งในการคัดกรองเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในระดับหนึ่งว่าจะได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ
อย่างแน่นอน

 


         วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.trustmarkthai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเลือกเมนู
ค้นหา  เลือกคอลัมน์ เป็น ชื่อเว็บไซต์  จากนั้นใส่โดเมนเนมของเรา www.techindrarubber.com ลงในช่อง คำค้นหา แล้วคลิ๊กปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล
ร้านค้าได้โดยคลิ๊กที่ registered ระบบก็จะแสดงข้อมูลร้านค้าของเราโดยละเอียด